Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας

# Ιστότοπος του Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου

Πελάτης
Δ.Ο.Π. Δήμου Ρόδου
Απαιτήσεις
Architecture Design Production
Δεξιότητες
HTML JavaScript PHP CSS Photoshop

site dop.jpg

Ο εκάστοτε δημότης έχει πρόσβαση για να μπορεί να δίνει όλες τις υπηρεσίες του οργανισμού, ακόμη και να εγγράψει το παιδί του σε έναν παιδικό σταθμό.