Αιτήσεις Δημοτικού Ωδείου

# Εφαρμογή Αιτήσεων Συμμετοχής Δημοτικού Ωδείου

Πελάτης
Ο.Τ.Α. - Ν.Π.Δ.Δ.
Απαιτήσεις
Architecture Production Development Quality Assurance
Δεξιότητες
HTML JavaScript PHP Database CSS

Δημιουργία Αίτησης για Ωδείο ΔΟΠΑΡ.jpg

Ο Κηδεμόνας καταχωρεί μόνος του την αίτηση για το τέκνο επιλέγοντας τα επιθυμητά μουσικά όργανα.
Ο κηδεμόνας μπορεί να παρακολουθεί την πορεία των αιτήσεων που δημιούργησε καθώς και να εξοφλήσει
τις μηνιαίες χρεώσεις μέσω πιστωτικής χρεωστικής κάρτας.